•طراحي پورتفوليو با مدارك موجود

•طراحي دياگرام ،روند طراحي و كانسپت

•نگارش متن مرتبط با پروژه

•رندر مجدد درصورت موجود بودن فايل كار

•طراحي سي وي و فهرست

•طراحي صفر تا ١٠٠ پروژه (درصورت عدم مناسب بودن پروژه ها )

•مشاوره ي رايگان بررسي پروژه ها و برنامه ريزي طراحي پورتفوليو

•برآورد قيمت بعد از بررسي پروژه ها و مشاوره

لطفا ابتدا یک حساب کاربری ایجاد کنید. ایجاد حساب کاربری